Nominācija zinātnē “Taureņu uzbrukums”

Pieteikties var jebkurš zinātnieks, kurš ieguvis doktora grādu un aktīvi nodarbojas ar pētniecību (ir konkrētas pētniecības aktivitātes pēdējā gada laikā) kādā no nozarēm, kur Latvijā tiek piešķirts doktora grāds.
 
Balvas pretendenti var pieteikties paši vai arī tikt pieteikti.
 
Līdz 2017. gada 24. februāra plkst. 17.00 (Rīgas laiks) pieteicējam
elektroniski  jāaizpilda anketa un jāiesniedz pielikumi (CV un
publikāciju saraksts), sekojot norādēm www.laiksziedonim.lv.

<