Nominācija zinātnē “Taureņu uzbrukums”

Pieteikties var jebkurš zinātnieks ar doktora grādu, kurš ir vaduguns - viņš zina savu ceļu un nešaubīgi iet uz priekšu, izgaismojot ceļu citiem
 
Balvas pretendenti var pieteikties paši vai arī tikt pieteikti.
 
Līdz 2018. gada 23. februāra plkst. 17.00 (Rīgas laiks) pieteicējam
elektroniski  jāaizpilda anketa un jāiesniedz pielikumi (CV un
publikāciju saraksts), sekojot norādēm www.laiksziedonim.lv/apbalvojums.

<